بنام خدا

این واحد تجاری انواع مختلف از نانوذرات ، نانو مواد و نانو پودرها را از برندهای مختلف دنیا در حجم های مختلف در اختیار مصرف کنندگان عزیز قرار می دهد .

 
Nano Diamonds
Oxide Nano-Ceramics
Non oxide Nano-Ceramics
Nano Metals
Nano Wires
Nano and micro Salts
Carbon Nanotubes and Fullerenes
Quantum Dots, hydrophilic
Quantum Dots, hydrophobic
fumed silica
نانو تیوب کربن, نانو لوله کربنی
نانو الماس
نانو مس Cu
نانو نقره Ag
نانو پالادیم Pd
نانو آهن Fe
نانو طلا Au
نانو اکسید سریم CeO
نانو اکسید آلمینیوم (آلومینا) Al2O3
نانو اکسید ایندیم In2O3
نانو اکسید آهن Fe3O4 , Fe2O3
نانو اکسید استرانسیوم SrO
نانو دی اکسید تیتانیم TiO2
نانو اکسید قلع SnO2
نانو اکسید زیرکونیم ZrO2
نانو اکسید روی ZnO
نانو اکسید تنگستن WO3
نانو اکسید سیلیکون(سیلیکا) SiO2
نانو کاربید سیلیسیم SiC
نانو کاربید بور B4C
نانو کاربید تیتانیم TiC
نانو نیترید آلمینیوم AlN
نانو نیترید تیتانیم TiN
نانو نیترید سیلیسیم Si3N4
نانو کربنات کلسیم CaCo3
نانو کلی (نانو رس) Nanocly cloisite
+30B,20A,15A,Na
فروش انواع نانو مواد نانوذرات نانو پودر نانواکسید
تهیه انواع نانومواد برای تحقیقات صنعتی
فروش نانو دی اکسید تیتانیوم TiO2
فروش نانو پودر اکسید زیرکونیوم ZrO2
فروش نانو اکسید آلومینیوم Nano Alumina
فروش نانو سیلیکا Nano SiO2
فروش نانو اکسید روی ZnO Nano Zinc
فروش نانواکسید آهن Fe2O3
فروش نانو سیلیکون کاربید SiC
فروش نانو اکسید مس CuO
فروش نانو اکسید قلع SnO2
فروش نانو اکسید سریم CeO2
فروش نانواکسید ایندیوم In2O3 و ITO
فروش نانو تیتانیوم کاربید TiC
فروش پودر دی بورید تیتانیوم TiB2
فروش نانواکسید تنگستن Nano WO3

 نانو اكسيد تيتانيوم TiO2 99%
نانو اكسيد آلومينيوم %99
Al2O3
نانو اكسيد زيركونيوم %99
ZrO2
نانو اكسيد روي  
ZnO 99%
نانو اكسيد منيزيم %99 
MgO
نانو اكسيد سيليكون %99 
SiO2
نانو اكسيد آهن %99 
Fe2O3
نانو اكسيد مس %98 
CuO
نانو اكسيد قلع %99 
SnO2
نانو سيليكون كاربيد %99
SiC
نانو تيتانيوم كاربيد %99 
TiC
نانوپودر اكسيد اينديوم - قلع %99 
نانو اكسيد اينديوم %99 
In2O3
نانو اكسيد سريم %99 
CeO2
نانو نيتريد تيتانيوم %99 
TiN
نانو اكسيد تنگستن %99 
WO3
نانو اكسيد آهن %9. 
Fe3O4

فروش نانو مواد اکسید

فروش نانو نانو لوله های کربنی

 فروش نانو مواد اکسید

فروش نانو اکسید روی- 20 نانومتر

فروش نانو سیلیس-14-11 نانو متر

فروش نانو اکسید آلومینیوم آلفا-40-20 نانو متر

فروش نانو اکسید آلومینیوم گاما-20 نانو متر

فروش نانو اکسید آهن NanoFe2O3 گاما- 20 نانو متر

نانو اکسید سیلیکون(سیلیکا) SiO2
نانو کاربید سیلیسیم SiC
نانو کاربید بور B4C
نانو کاربید تیتانیم TiC
نانو نیترید آلمینیوم AlN
نانو نیترید تیتانیم TiN
نانو نیترید سیلیسیم Si3N4
نانو کربنات کلسیم CaCo3
نانو کلی (نانو رس) Nanocly cloisite
فروش نانو دی اکسید تیتانیوم TiO2
فروش نانو پودر اکسید زیرکونیوم ZrO2
فروش نانو اکسید آلومینیوم Nano Alumina

فروش نانو اکسید آهن NanoFe2O3 آلفا – 40-20 نانو متر

فروش نانو اکسید آهن NanoFe3O4- 20-10 نانو متر

فروش نانو اکسید تیتانیوم آناتاز-25-10 نانو متر

فروش نانو اکسید تیتانیوم روتایل(روتیل)-30 نانو متر

فروش نانو اکسید تنگستن NanoWO3،  65-23 نانو متر

فروش نانو اکسید منگنز- 30 نانو متر

فروش نانو اکسید لاندانوم-NanoLa2O3- 100 – 10 نانومتر

فروش نانو کربید سیلیسیوم –NanoSiC-65 – 45  نانومتر

فروش نانو کربنات کلسیم-NanoCaCO3- 50 نانومتر

فروش نانو رس مونتمریلونایت(مونتمریلونیت) Na+ کلویسایت 30B- 3-1 نانومتر

فروش نانو آهن صفر ظرفیتی-45-35 نانو متر

فروش نانو نقره نانو سیلور-  نانو نقره پودر و کلوئیدی- 20 نانومتر

فروش نانو طلا- 28 نانومتر

 فروش نانو آلومینیوم (فروش نانو آلومینا) -18 نانومتر

فروش نانو الماس- 10-3 نانومتر

فروش نانو گرافیت – 400 نانومتر

فروش نانو اکسید تیتانیوم/آناتاز/روتایل- 20 نانو متر

فروش نانو اکسید تیتانیوم دگوسا p25

فروش نانو اکسید مس

نانو اکسید سریم NanoCeO2-30-10 نانومتر

فروش نانو اکسید کبالت NanoCo2O3، 50 نانو متر

فروش نانو اکسید کروم NanoCr2O3، 60 نانو متر

فروش نانو اکسید منیزیم NanoMgO، 20 نانو متر

فروش نانو اکسید مولیبدن NanoMoO3، 80-13 نانو متر

فروش نانو اکسید نیکل NanoNiO، 20-10 نانو متر

فروش نانو اکسید قلع NanoSnO2، 18 نانو متر

فروش نانو اکسید زیرکونیوم NanoZrO2، 20 نانو متر

Nano Diamonds
Oxide Nano-Ceramics
Non oxide Nano-Ceramics
Nano Metals
Nano Wires
Nano and micro Salts
Carbon Nanotubes and Fullerenes
Quantum Dots, hydrophilic
Quantum Dots, hydrophobic
fumed silica
نانو تیوب کربن, نانو لوله کربنی
نانو الماس
نانو مس Cu
نانو نقره Ag
نانو پالادیم Pd

نانو آهن Fe
نانو طلا Au
نانو اکسید سریم CeO
نانو اکسید آلمینیوم (آلومینا) Al2O3
نانو اکسید ایندیم In2O3
نانو اکسید آهن Fe3O4 , Fe2O3
نانو اکسید استرانسیوم SrO
نانو دی اکسید تیتانیم TiO2
نانو اکسید قلع SnO2
نانو اکسید زیرکونیم ZrO2
نانو اکسید روی ZnO
نانو اکسید تنگستن WO3
فروش نانو سیلیکا Nano SiO2
فروش نانو اکسید روی ZnO Nano Zinc
فروش نانواکسید آهن Fe2O3
فروش نانو سیلیکون کاربید SiC
فروش نانو اکسید مس CuO
فروش نانو اکسید قلع SnO2
فروش نانو اکسید سریم CeO2
فروش نانواکسید ایندیوم In2O3 و ITO
فروش نانو تیتانیوم کاربید TiC
فروش پودر دی بورید تیتانیوم TiB2
فروش نانواکسید تنگستن Nano WO3

فروش نانو فیبرکربن

فروش نانو مس – 40 نانومتر

فروش نانو سیلیسیوم – 30-20 نانومتر

فروش نانو لوله کربنی تک جداره امریکا Nano-3-1 نانو متر

فروش نانو لوله کربنی تک جداره با عامل هیدروکسیل امریکایی Nano 3-1 نانومتر

فروش نانو لوله کربنی تک جداره با عامل کربوکسیل امریکایی Nano -3-1 نانومتر

فروش نانو لوله کربنی چند دیواره Nano 60-40 نانو متر

فروش نانولوله کربنی چند جداره امریکایی Nano 15-5 نانو متر

فروش نانولوله کربنی چند دیواره با عامل کربوکسیل امریکا 10-5 نانومتر

 فروش نانولوله کربنی چند دیواره با عامل هیدروکسیل 10-5 نانو متر

 

SIGMA ALDRICHسیگما آلدریچ  - MERCK مرک

ودیگر برندها

 

 

 

 

 


برای حمایت از ما امتیاز دهید